OK
کاوه گستر کوپلر
  • کاوه گستر دارای گواهینامه ایزو 31000
  • ایزو 3834 و ایزو 8834
  • دارای تاییدیه از اروپا و
  • گواهینامه CE و ISO 290001

کوپلرچپ و راست کاوه گستر

این نوع کوپلر در محلی مورد استفاده قرار می گیرد که هیچ یک از آرماتورها امکان چرخش نداشته باشند. رزوه داخلی کوپلر از یکطرف راست گرد و از طرف دیگر چپ گرد می باشد. همچنین رزوه های ایجاد شده در انتهای دو آرماتور یکی راست گرد و دیگری چپ گرد می باشند. با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه ها تا انتها درون کوپلر بسته خواهند شد. این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در اتصالات مکانیکی کاوه گستر  تولید می شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی وجود دارد. لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی اتصالات مکانیکی کاوه گستر  عموماً فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است . دستورالعمل بستن آرماتورهای رزوه شده به يکديگر توسط کوپلر چپ و راست- پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگردها، کوپلر چپ و راست را بین دو آرماتور مورد نظر قرار دهید

با فشار همزمان دو آرماتور به طرف کوپلر و چرخاندن کوپلر در جهت صحیح ، رزوه های کوپلر را با رزوه های هر دو آرماتور درگیر نمایید بستن کوپلر را ادامه دهید .

با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیرکوپلر را تا هنگامی که رزوه آرماتور کاملاً به کوپلر بسته شوند ادامه دهید.

هنگام چرخش کوپلر باید آرماتورهای دو طرف کوپلر ثابت و بدون چرخش توسط آچار مهار شوند. جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده شود.

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.