OK
کاوه گستر کوپلر
  • کاوه گستر دارای گواهینامه ایزو 31000
  • ایزو 3834 و ایزو 8834
  • دارای تاییدیه از اروپا و
  • گواهینامه CE و ISO 290001

با توجه به مشکلات اجرایی در هنگام جوشکاری آرماتور به سازه ی فلزی و عدم حصول اطمینان لازم به استحکام جوش انجام شده، اتصالات مکانیکی کاوه گستر اقدام به طراحی و تولید کوپلر جوشی سازه با فولاد قابل جوشکاری نموده است ،این کوپلر امکان اتصال آرماتور به سازه فلزی را مهیا می کند.جوشکاری این کوپلر نیاز به پیش گرمایش نداشته و مطابق با دستورالعمل مربوطه(موجود در بسته بندی کوپلر ها) قابل جوشکاری می باشد .این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در کارخانه کاوه گستر تولید می شود همچنین امکان تولید کوپلر به صورت سفارشی و متناسب با نیاز مصرف کننده نیز مقدور می باشد.یک اتصال قابل اطمینان بین سازه فلزی و سازه بتنی توسط این کوپلر فراهم میشود که عموما" در اتصال دیوار برشی به سازه فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

برای جوشکاری این کوپلر بایستی دستورالعمل مربوطه دقیقا" اجرا شده واز اپراتور جوشکار دارای صلاحیت استفاده گردد.استحکام این کوپلر مطابق با آیین نامه ACI 318 و مقررات ملی ساختمان توسط شرکت سهند تضمین می گردد.


دستورالعمل بستن و جوشکاری کو پلر جوشی سازه

1 - قبل از اقدام به جوشکاری کوپلر جوشی آرماتور در سطح مورد نیاز، محل قرارگیری و جوشکاری عاری از هر گونه چربی و زنگ زدگی بوده و اقدام به تمیز کاری آن گردد.
2-پس از جدا کردن درپوش کوپلر،اقدام به جوشکاری شود . (لازم به توضیح است که درپوش فوق جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کوپلر تعبیه شده،لذا پس از جوشکاری و سرد شدن کامل کوپلر،مجددادرپوش فوق را در کوپلر جاسازی نمایید ) از آمپر مناسب جهت جوشکاری استفاده گردد.
3- از هر گونه عملیات خنک کاری محل جوشکاری شده اکیدا" خودداری شود .
4-جهت بستن آرماتور رزوه شده به کوپلر جوش شده پس از جداسازی درپوش آرماتور و درپوش کوپلر اقدام به بستن آرماتور نموده و با آچار مخصوص قابل تهیه از شرکت کاوه گستر یا آچار لوله گیر آن را تا نتهای رزوه بسته و محکم نمایید ،در این حالت تمامی رزوه های آرماتوردرون کوپلر قرار می گیرند.
5-دقت شود از الکترود معرفی شده جهت جوشکاری استفاده شده و ابعاد جوش به مقدارمشخص شده تامین گردد.
6-جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده ،توصیه می گردد پس از بستن کامل آرماتور ها به کوپلر از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده شود .
7- رعايت و نظارت بر ضوابط استفاده از اتصالات مکانيکی مطابق با آئين نامه بتن ايران (آبا) و مقررات ملی ساختمان برعهده کارفرما می باشد.
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.