OK
کاوه گستر کوپلر
  • کاوه گستر دارای گواهینامه ایزو 31000
  • ایزو 3834 و ایزو 8834
  • دارای تاییدیه از اروپا و
  • گواهینامه CE و ISO 290001


کوپلر انتهایی

این کوپلر جایگزین خم انتهای آرماتور می گردد و به لحاظ شکل و ابعاد، کاهش تراکم آرماتور را مخصوصا در اتصال تیر به ستون فراهم می نماید.این کوپلر در تمامی قسمتهای سازه قابل استفاده می باشد و تحمل نیرو توسط این کوپلر بر مبنای تئوری مخروط برش در بتن صورت می گیرد. نسبت سطح مفید این کوپلر به سطح مقطع آرماتور مصرفی 4 برابر در نظر گرفته شده است

این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در اتصالات مکانیکی کاوه گستر تولید می شود ، همچنین امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی برای پروژه های خاص وجود دارد لازم به توضیح است جنس کوپلرهای شرکت کاوه گستر عمومآ فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد و تولید کوپلربا سایر آلیاژهای فولاد برای موارد خاص امکان پذیر است .فرم انتهای کوپلر به شکل شش ضلعی طراحی گردیده است تا استفاده از هر نوع آچار برای بستن آن بر روی رزوه میلگرد به آسانی انجام گیرد.

دستورالعمل بستن آرماتورهای رزوه شده به کوپلر انتهایی

1- پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگرد،کوپلر انتهایی را از طرف قطر بزرگ کوپلر توسط دست به آرماتور مربوطه تا حد امکان ببندید،

2- با استفاده از آچار لوله گیر کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید
دقت نمایید که در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر بسته شده باشند

3- چنانچه به هر دلیل رزوه های میلگرد دچار زنگ زدگی شده باشند با استفاده از برس سیمی آنها را تمیز کرده و با افزودن گریس و روغن بر روی رزوه ها اقدام به بستن آنها نمایید

4- جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلر ها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده شود


                               


رعایت و نظارت بر ضوایط استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق با آیین نامه بتن ایران(آبا) و مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما میباشد

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.