OK
کاوه گستر کوپلر
  • کاوه گستر دارای گواهینامه ایزو 31000
  • ایزو 3834 و ایزو 8834
  • دارای تاییدیه از اروپا و
  • گواهینامه CE و ISO 290001

فرآیند تولید وصله های مکانیکی

1-جنس کوپلر اتصالات مکانیکی یکی از فولادهای پرکاربرد در صنعت ساختمان ck45 به شماره فولاد 1/1191 می باشد.
شرکت کاوه گستر برای تولید کوپلر از این نوع فولاد استفاده میکند که بعد از مراحل فولاد ها در آزمایشگاه آنالیز شده و پس از اطمینان از صحت آن وارد چرخه تولید میشود.
2- اولین نکته در طراحی کوپلر استفاده از کوپلر در محل ها و موقعیت های مختلف می باشد.
بانظر گرفتن این نکات کوپلر در چند نوع مختلف طراحی شده است ،تا بتواند نیازهای یک سازه را بدون محدودیت برطرف نماید.
دومین نکته یکنواخت نبودن گرید میلگردهای مصرفی در سازه هاو تفاوت مقاومت کششی و تسلیم است.
لذا ابعاد کوپلر باید به گونه ای طراحی شود که در آزمایشات حداقل نیروی 400تا 600 مگاپاسکال را پاس نماید.
3- پس از اطمینان از کیفیت جنس،میلگردها وارد خط تولید شده ،مراحل سوراخ کاری رزوه و تراش انجام گرفته سپس آماده بسته بندی میگردد.
در همه مراحل تولیدکوپلرها توسط مسئول مربوطه کنترل میشود و مسئول کنترل کیفیت موظف است در جریان تولید نمونه هایی را جهت تست کشش آماده و به آزمایشگاه ارسال نماید.
این واحد (کنترل کیفیت )در تمامی مراحل کوپلر را مورد بررسی قرار داده و با مشاهده عدم انطباق جریان تولید متوقف گردیده و رفع اشکال میگردد. به همین خاطر ما محصولاتمان را به لحاظ کیفی تضمین نمائیم.Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.